نه به سانسور نه به سركوب نه به سكوت نه به ديكتاتور آرى به آزادى

06 دسامبر 2016
  • Media

 maniranam-daneshju

دانشگاه سنگر آزاديست
و دانشجو تكرار هميشگى اين صداست:
نه به سانسور
نه به سركوب
نه به سكوت
نه به ديكتاتور
آرى به آزادى
دانشجو ميميرد ذلت نميپذيرد
روزدانشجو 16آذر✌✌✌

Media

من ايرانم تلويزيونى براى جوانان

خبرنامه من ايرانم

براى دريافت آخرين اخبار و فيلمهاى تلويزيون من ايرانم با ما مشترك شويد

  • جديدترين كليپ ها
  • جديدترين خبرها
  • جديدترين طنزها

ارتباط با ما

 
maniranam01